Logo + SEO Forside     Nyheder & Presse     Kontakt     Sitemap

Finland lacks innovative workplaces

Print nyhed »
: 22-02-2010

LEHDISTÖTIEDOTE

Kööpenhamina, Helmikuun 22, 2010

Suomi vähiten innovatiivisin Pohjoismaa

Suomalaiset eivät ole hyviä tuottamaan kasvua ja kilpailua edistäviä ideoita. Kaikista Pohjoismaista Suomi on rankattu heikoimmaksi innovatiivisten työympäristöjen kehittäjäksi.

Tämä on yhteenveto toistaiseksi suurimmasta Pohjoismaisilla työpaikoilla tehdyistä innovaatiota mittaavista tutkimuksista. ”Innovation Force 2010” –tutkimus suoritettiin innovaatioyritys Innovation Insiden ja tutkimusyritys Userneedsin yhteistyönä. Tutkimus perustuu 6,003:een vastaukseen, joista 1,500 ovat Suomesta. Tutkimus mittaa työpaikkojen kykyä tuottaa uusia ideoita, ja kuinka ne edelleen muunnetaan uusiksi tuotteiksi ja ratkaisuiksi.

“Meillä täytyy olla paljon hyviä ideoita. Emme voi kilpailla Kiinan hintojen kanssa. Tästä johtuen suurin haaste 2010-luvulla on muuttaa työvoima innovaatiovoimaksi. Ruotsi on Pohjoismaista muutoksessa pisimmällä, Suomi on selkeä peränpitäjä,” sanoo Mikael Lindholm, Innovation Insiden toimitusjohtaja.

Kaiken kaikkiaan Ruotsi on Pohjoismaista parhainta maaperää innovatiivisille työpaikoille. Perässä seuraavat Tanska ja Norja, Suomen ollessa neljännellä tilalla.

Suomalaisilta uupuu luova ajattelutapa

Suomalaiset ovat pohjoismaalaisista vähiten vakuuttuneita luovuuden ja innovatiivisuuden tarpeellisuudesta työelämässä. Vain 26 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että se on erittäin tarpeellista, kun Ruotsissa vastaava luku on 59 prosenttia, Tanskassa 49 ja Norjassa 32 prosenttia.

“Tämä osoittaa vaarallista yhteisymmärryksen puutetta siitä, kuinka tärkeää luovuus on. Tämän päivän globaalissa taloudessa jatkuva ajattelu, luovuus ja kehittäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Jos tämä unohtuu, hinnasta tulee yllättäen kilpailun tärkein osatekijä. Kun maailmassa on 1,4 miljardia kunnianhimoista kiinalaista, on tilanteesta leikki kaukana,” Mikael Lindholm sanoo.

Kysyttäessä tuntevatko suomalaiset todella olevansa luovia ja innovatiivisia työssään, vain 12 prosenttia on samaa mieltä. Verrattuna Ruotsin kahteenkymmeneenseitsemään prosenttiin, suomalaisten luku on yli puolet pienempi.

“On ongelma, että sen välillä, mitä suomalaiset pitävät tärkeänä ja mitä he itseasiassa tuottavat työssään, on suuri rako. Tämä osoittaa, että pontentiaalia ideoille on mutta sitä ei vapauteta käyttöön. Myös useiden ihmisten täytyy olla turhautuneita työssään. Ei ole koskaan motivoivaa tuntea tuottavansa vähemmän, kuin mihin todellisuudessa pystyisi ja mikä olisi tarpeellista, “ Mikael Lindholm jatkaa.

Este Luovuudelle

Heikko motivaatio kehittymiseen johtuu paljolti olosuhteista suomalaisilla työpaikoilla. Monet esimiehet eivät kuuntele työntekijöidensä ideoita ja monilla työpaikoilla on epäselvää, mitä tehdä idean kanssa ja kuinka kehittää sitä. Usein myöskään kollegat eivät ole kehityksen ja muutosten kannalla.

Vain seitsemän prosenttia suomalaisista on vahvasti sitä mieltä, että kaikki heidän työyhteisössään tukee innovatiivisuutta. Vain kymmenen prosenttia on erittäin vahvasti sitä mieltä, että esimiehet ovat avoimia kritiikille, mikä johtaisi parempiin ratkaisuihin, ja vain mitätön viisi prosenttia on vahvasti sitä mieltä, että heille on asetettu selkeät linjaukset, kuinka jalostaa ideoita edelleen.

“Ei ole yllätys, että vain kahdeksan prosenttia suomalaisista sanoo saavansa ideoita erittäin usein. Tarvitaan työympäristö, joka painottaa innovatiivisuutta esimiehillä, jotka kuuntelevat ja arvostavat ideoita, sekä selkeyttä siitä, kuinka kehittää ideaa. Muutoin työntekijät eivät pidä työpaikkansa, ja sen tuotteiden parantamiseen sekä kehittämiseen johtavien ideoiden miettimistä tärkeäksi,” Mikael Lindholm toteaa.

Esimiehet tärkeitä ideoiden kehittämisessä

Innovaatiojohtamisen professorin ja Tanskan teknillisen korkeakoulun kaupallisen laitoksen johtajan, Soren Salomon, mukaan esimiehet ovat tärkeässä roolissa työpaikkojen luovuuden ja innovatiivisuuden kehittämisessä. Esimiehet ovat niitä henkilöitä, joiden täytyy osoittaa, että innovatiivisuus on jaettu päämäärä, ja tuoda se esille kuuntelemalla ja ottamalla huomioon ideoita, sekä samalla vahvistaa toimintatapoja, kuinka jalostaa ideoita.

Valitettavasti vain 41 prosenttia suomalaisista esimiehistä uskoo luovuuden ja innovatiivisuuden olevan erittäin tärkeitä osatekijöitä työssä – Ruotsin luvun jälleen ollessa huomattavasti suurempi, 71 prosenttia.

“Esimiesten ajattelutavat ja asenteet siirtyvät heidän työntekijöihinsä. Jos johtoporras ei keskity innovatiivisuuteen, eivät työntekijätkään koe sitä tärkeäksi. Jokaisen esimiehen tulisi kysyä kriittinen kysymys: Päivittäin, kuinka paljon aikaa todellisuudessa keskitän innovatiivisuudelle? Jos esimiehet eivät keskity innovatiivisuuteen, he eivät varmasti suunnittele työpaikan käytäntöjä tukemaan luovuutta ja innovatiivisuutta. Kuten “Innovationforce 2010” raportti toteaa, Suomelta puuttuu innovaatiovoimaa, mikä on erittäin tarpeellista nykypäivänä. Onneksi naapurimaa Ruotsi pystynee inspiroimaan,” Soren Salomo sanoo kommentoidessaan tutkimusta.

Tutkimus osoittaa myös, että yksityisyrittäjät ovat parhaita luomaan luovia ja innovatiivisia työympäristöjä, sekä jalostamaan ideoita kooltaan pienemmät työpaikat ovat luovempia kuin suuret – esimiehet ovat huomattavasti vastaanottavaisempia ja työntekijät saavat enemmän ideoita julkinen sektori on lähes yhtä luova kuin yksityinen sektori huolimatta siitä, että markkinavoimat eivät painosta sitä innovatiivisuuteen

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Mikael Lindholm, Innovation Inside, puh. +45 20409526

Toimitusjohtaja Henry Vincent, Userneeds, puh. +45 28897575

Tutkimus on ladattavissa osoitteesta www.innovationinside.dk

Menetelmä

Tutkimus innovaatiokyvystä Pohjoismaissa suoritettiin Innovation Insiden ja Userneedsin yhteistyönä. Userneeds on ollut vastuussa tietojen keräämisestä. Tämä suoritettiin 1.-18. joulukuuta, 2009 Internet -pohjaisen kyselyn avulla.

Innovaatiokyvyn mittaaminen 18-65-vuotiaiden pohjoismaalaisten keskuudessa toteutettiin Userneedsin pohjoismaalaisten panelistien kautta. Tutkimus kosketti 1,500:aa ihmistä jokaisesta neljästä merkittävästä pohjoismaisesta kaupungista. Otanta esittää työllistettyjen, 18-65-vuotiaden osan väestöstä.

Userneeds kutsui 15,368 ihmistä osallistumaan kyselyyn. 6,454 aloittivat kyselyn (vastausprosentti = 42%). 6,454:tä ihmisestä, jotka aloittivat kyselyn, 6,003 vastasivat koko kyselyyn, ja 451 vastaajaa jättivät kyselyn kesken ennen loppua. Tämä antaa vaikuttavan 93:n prosentin lopputuloksen.

Tietoja Innovation InsidestaInnovation Inside on tanskalainen, tutkimuksiin pohjaava kehitysyritys, joka on omistautunut kehittämään innovaatiokulttuuria yksityisissä yrityksissä sekä julkisissa organisaatioissa. Innovation Inside tarjoaa neuvonantoa, sekä analyysejä perusvaatimuksista ja prosesseista, jotka ovat tärkeitä luovuudelle ja innovatiivisuudelle.

Tietoja Userneedsistä
Userneeds on Pohjoismaiden johtava online-tutkimusyritys, jolla on erittäin laaja kuluttajapaneeli kaikissa neljässä Pohjoismaassa. Erikoistumalla online-tiedon keräämiseen, Userneedsin 35 työntekijää tuottavat tietoja muille tutkimusyrityksille, tutkimusorganisaatioille sekä julkisille yrityksille kaikissa Pohjoismaissa.


Nyheder:

Dato: Overskrift:  
08-11-2012 Magter vi innovationen?  Læs mere »
02-11-2011 Seminar om innovationsledelse  Læs mere »
26-08-2011 Hver tredje virksomhed vil professionalisere innovationsledelse  Læs mere »
05-05-2011 Innovation 3G  Læs mere »
06-04-2011 Europæisk standard for innovationsledelse på vej  Læs mere »
15-10-2010 Innovation på morgenkvisten  Læs mere »
01-10-2010 Danmarks Innovation Dream Team 2010  Læs mere »
07-06-2010 Nytænk Slagelse!  Læs mere »
13-04-2010 Industriens Fond støtter dansk innovationscertificering  Læs mere »
07-04-2010 Innovationsfabrik skal styrke innovationskompetencer  Læs mere »
25-03-2010 Seminar i innovationsledelse i København  Læs mere »
25-03-2010 Seminar om innovationsledelse i Kolding  Læs mere »
22-02-2010 Danmark næstbedst i Norden til innovation  Læs mere »
22-02-2010 Finland lacks innovative workplaces  Læs mere »
22-02-2010 Nordmen mindre innovative på jobb  Læs mere »
22-02-2010 Sverige nordisk mästare i innovation  Læs mere »
01-01-2010 INNOVATIONinside får ny adresse og website  Læs mere »
01-10-2009 Northern European Knowledge Market  Læs mere »
27-08-2009 Innovation Champion 2009  Læs mere »
20-08-2009 Innovationskraft - Danmark 2009  Læs mere »

Presse:

Dato: Overskrift:  
01-10-2010 Innovation foregår på mavefornemmelse  Læs mere »
01-10-2010 Slagelse uddeler champagne til bedste ideer  Læs mere »
20-11-2009 Danmarks bedste til innovation  Læs mere »
16-11-2009 Kreative chefer søges  Læs mere »
20-10-2009 VIRKSOMHEDER GÅR GLIP AF ANSATTES GRØNNE IDEER  Læs mere »
07-10-2009 Små virksomheder bedst til innovation  Læs mere »
05-10-2009 Danskerne får ikke lov til at få ideer på jobbet  Læs mere »

Artikler:

Dato: Overskrift:  
12-12-2012 Social innovation = lavere skat  Læs mere »
30-09-2010 Hvorfor blokerer offentlige ledere for nytænkning?  Læs mere »
21-08-2010 Fra arbejdsstyrke til innovationsstyrke  Læs mere »
16-02-2010 Gary Hamel om fremtidens ledelse  Læs mere »
12-09-2009 Danmarks kreative tilstand  Læs mere »
01-09-2009 Innovation? Nej, tak  Læs mere »
22-08-2009 Problemet med ideerne  Læs mere »
06-06-2009 Sådan slår du ideer ihjel  Læs mere »
25-05-2009 Hvorfor er innovation så svær?  Læs mere »
15-05-2009 Den kvindelige innovationselite  Læs mere »
13-04-2009 Innovationsalderens vindermodel  Læs mere »
13-11-2005 Fagre nye vinderkompetencer  Læs mere »
07-11-2005 Innovation bliver bestyrelsesopgave  Læs mere »
12-03-2004 Risikokultur skaber fremtidens vindere  Læs mere »

innovation, undervisning, gymnasium:

Dato: Overskrift:  
03-11-2011 Nyt ledelsesværktøj til innovation  Læs mere »

INNOVATIONinside  |  Egegårdsstien 26  |  DK-2610 - Rødovre  |  : +45 70 25 01 26  |  E-MAIL: INFO@INNOVATIONINSIDE.DK     

All rights reserved © INNOVATIONinside 2009 - 2019  |  Design & CMS: WebVizion