Logo + SEO Forside     Nyheder & Presse     Kontakt     Sitemap

Sverige nordisk mästare i innovation

Print nyhed »
: 22-02-2010

PRESSMEDDELANDE

Köpenhamn, den 22. februari, 2010

  

Sverige är nordiska mästare i innovation

Sverige är bäst i Norden på att skapa innovativa arbetsplatser. Svenskarna får fler nya idéer och är bättre än de andra nordiska länderna på att utveckla dem. Därmed är Sverige bättre förberett på att klara sig på den globala marknaden, där det nu mer än någonsin handlar om att komma på nya idéer före alla andra.

Det är slutsatsen av den hittills största studien av innovationstillståndet på de nordiska arbetsplatserna, ”Innovationsstyrka 2010”. Analysen är sammanställd av utvecklingshuset Innovation Inside i samarbete med analyshuset Userneeds, och bygger på 6.003 svar, varav 1.500 är svenskar. Studien mäter hur bra arbetsplatserna är på att generera nya idéer och hur bra de är på att omvandla dem till nya produkter och lösningar.

”Vi skal leva av de nya idéerna framöver. Vi kan inte konkurrera om pris med Kina. Därför är den största utmaningen vi har i dagsläget att förvandla arbetsstyrkan till en innovationsstyrka. Sverige är det nordiska land, som har kommit längst i den omställningen, även om det finns mycket kvar att förbätra på arbetsplatserna”, säger Mikael Lindholm, VD på Innovation Inside.

Analysen visar, att Sverige är bäst på att skapa innovativa arbetsplatser, efterföljt av Danmark och Norge, med Finland på en fjärdeplats.

 

Sverige har starkast fokus på kreativitet

Svenskarna har i högre utsträckning än resten av Norden förstått vikten av att tillvarata de goda  idéerna. Hela 59 procent av svenskarna i undersökningen anser att det är mycket viktigt att vara kreativ och innovativ på arbetet. I Danmark är motsvarande siffra 49 procent, i Norge 32 procent och i Finland 26 procent.

”Det vittnar om en imponerade nationell konsensus om hur viktigt det är att vara nyskapande på jobbet. I Sverige finns det inte en kreativ klass, men kreativa massor. Det är mycket positivt. Om man inte forstår betydelsen av nytänkande, blir det snabbt endast priset, man konkurrerar om. Det är svårt som svensk i en värld av 1,4 miljarder ambitiösa kineser”, säger Mikael Lindholm.

Men samtidigt säger bara 27 procent av svenskarna, att de också rent faktisk är mycket kreativa och innovativa. Det är mindre än hälften så många, som anser att det är mycket viktigt att vara det på jobbet.

”Det är ett problem, att gapet är så stort mellan vad svenskarna tycker är mycket viktigt och vad de faktiskt kan leverera. Det tyder på, att det finns en stor potential för idéer, som i dag inte blir realiserade. Det skapar samtidigt många frustrerade människor på arbetsplatserna. Det är aldrig motiverande att inte kunna leva upp till vad man anser är nödvändigt. Ledningen borde hjälpa svenskarna att tillägna sig individuella innovationskompetenser", säger Mikael Lindholm.

Sverige är dock inte ensamt om problemet. I Danmark anser endast 20 procent, att de är mycket kreativa på jobbet, i Norge gäller det 13 procent och Finland 12 procent.

 

Barriärer för kreativiteten

När svenskarna inte är så kreativa, som flertalet anser att det krävs att man är, så handlar det till större delen om, att de villkor, som gäller på arbetsplatserna, inte ger tillräckligt goda möjligheter för att jobba med idéer. På många arbetsplatser lyssnar inte ledningen på medarbetares idéer, det är oklart vart man vänder sig med en idé och många kollegor motarbetar nya idéer och förändring.

Bara  24 procent av svenskarna är mycket eniga om, att arbetsplatsen hyllar nytänkande, endast 13 procent är mycket eniga om, att ledningen är öppen för kritik, bara 10 procent är mycket eniga i, att ledningen är öppen för nya idéer, och endast 10 procent, att det finns klara riktningar om hur man arbetar med idéer.

”Även om Sverige är hållningsmässigt längre än de övriga nordiska länderna med att omställa sig till framtidens innovativa arbetsplats, är siffrorna för hur det rent faktiskt fungerar i verkligheten, mycket låga. Självklart ska ledningen lyssna och självklart skal det också vara klarhet i hur man arbetar med idéer, när man först får dem. Annars ser medarbetarna ingen mening med att försöka utveckla eller förbättra arbetsplatsen och företagets produkter. Det finns bra plats för ledningarna att göra ett bättre jobb”, säger Mikael Lindholm.

 

Ledningen är viktig för idéerna

Enligt Søren Salomo, professor i innovationsledarskap och direktör for DTU Executive School of Business i Danmark, har ledningen stor betydelse för arbetsplatsens kreativitet och innovation. Det är ledningen, som skall signalera, att nytänkande är en gemensam ambition, liksom det är deras uppgift att demonstrera hur man arbetar med en idé genom att lyssna och ta till vara på den.

Hållningsmässigt är de svenska ledarna i absolut framkant i Norden. Hela 71 av de svenska ledarna menar, att det är mycket viktigt att vara kreativ och innovativ.

”Det finns en imponerande stark hållning till nytänkande, vilket givetvis smittar av sig på medarbetarna. Utmaningen ligger i att utöva hållningen i praktiken på arbetsplatsen. Det kräver en ny arbetskultur med nya arbetsförhållanden, som kan ta tid att vänja sig vid. Men preliminärt kan resten av Norden hämta inspiration från Sverige”, säger Søren Salomo i en kommentar till analysen.

 

Analysen visar också, att

 

  • ·     Entreprenörer är bäst på att skapa kreativa och innovativa arbetsplatser, och på att arbeta med nya idéer.
  • ·     Mindre arbetsplatser är synnerligen mer kreativa än stora – här är ledningen mer lyhörd och medarbetarna får fler idéer
  • ·     De offentliga arbetsplatserna är nästan lika kreativa som privata även om de inte blir pressade i samma utsträckning till nytänkande av marknaden

 

För ytterligare upplysningar kontakta:

Direktör Mikael Lindholm, Innovation Inside, tel. +45 20409526

Direktör Henrik Vincent, Userneeds, tel. +45 28897575

 

Rapporten kan laddas ner på www.innovationinside.dk

 

Metod

Studien av innovationsförmågan i Norden är genomförd i ett samarbete mellan Innovation Inside och Userneeds. Userneeds har ansvarat för datainsamlingen, som pågick mellan den 1..och den 18. december 2009 via ett internetbaserat frågeformulär.

 

Studien av innovationsförmågan bland nordiska medborgare i åldern 18-65 är genomförd bland medlemmar av Userneeds´nordiska analyspaneler. I studien deltar 1 500 personer från vardera av de stora Nordiska länderna. Stickproven är representativt sammansatta för de delar av befolkningen som är mellan 18 och 65 år och i arbete.

 

Userneeds har bjudit in 15 368 personer till att svara på frågeformuläret. Därav har 6 454 påbörjat undersökningen (svarsprocent = 42 procent). Av de 6 454 personer som påbörjat undersökningen är det 6 003 som fullföljt och besvarat hela frågeformuläret och 451 personer som har stängt ner under tiden. Det resulterar i en imponerande hög svarsprocent bland dem som fullföljt hela formuläret på 93 procent.

 

 


Nyheder:

Dato: Overskrift:  
08-11-2012 Magter vi innovationen?  Læs mere »
02-11-2011 Seminar om innovationsledelse  Læs mere »
26-08-2011 Hver tredje virksomhed vil professionalisere innovationsledelse  Læs mere »
05-05-2011 Innovation 3G  Læs mere »
06-04-2011 Europæisk standard for innovationsledelse på vej  Læs mere »
15-10-2010 Innovation på morgenkvisten  Læs mere »
01-10-2010 Danmarks Innovation Dream Team 2010  Læs mere »
07-06-2010 Nytænk Slagelse!  Læs mere »
13-04-2010 Industriens Fond støtter dansk innovationscertificering  Læs mere »
07-04-2010 Innovationsfabrik skal styrke innovationskompetencer  Læs mere »
25-03-2010 Seminar i innovationsledelse i København  Læs mere »
25-03-2010 Seminar om innovationsledelse i Kolding  Læs mere »
22-02-2010 Danmark næstbedst i Norden til innovation  Læs mere »
22-02-2010 Finland lacks innovative workplaces  Læs mere »
22-02-2010 Nordmen mindre innovative på jobb  Læs mere »
22-02-2010 Sverige nordisk mästare i innovation  Læs mere »
01-01-2010 INNOVATIONinside får ny adresse og website  Læs mere »
01-10-2009 Northern European Knowledge Market  Læs mere »
27-08-2009 Innovation Champion 2009  Læs mere »
20-08-2009 Innovationskraft - Danmark 2009  Læs mere »

Presse:

Dato: Overskrift:  
01-10-2010 Innovation foregår på mavefornemmelse  Læs mere »
01-10-2010 Slagelse uddeler champagne til bedste ideer  Læs mere »
20-11-2009 Danmarks bedste til innovation  Læs mere »
16-11-2009 Kreative chefer søges  Læs mere »
20-10-2009 VIRKSOMHEDER GÅR GLIP AF ANSATTES GRØNNE IDEER  Læs mere »
07-10-2009 Små virksomheder bedst til innovation  Læs mere »
05-10-2009 Danskerne får ikke lov til at få ideer på jobbet  Læs mere »

Artikler:

Dato: Overskrift:  
12-12-2012 Social innovation = lavere skat  Læs mere »
30-09-2010 Hvorfor blokerer offentlige ledere for nytænkning?  Læs mere »
21-08-2010 Fra arbejdsstyrke til innovationsstyrke  Læs mere »
16-02-2010 Gary Hamel om fremtidens ledelse  Læs mere »
12-09-2009 Danmarks kreative tilstand  Læs mere »
01-09-2009 Innovation? Nej, tak  Læs mere »
22-08-2009 Problemet med ideerne  Læs mere »
06-06-2009 Sådan slår du ideer ihjel  Læs mere »
25-05-2009 Hvorfor er innovation så svær?  Læs mere »
15-05-2009 Den kvindelige innovationselite  Læs mere »
13-04-2009 Innovationsalderens vindermodel  Læs mere »
13-11-2005 Fagre nye vinderkompetencer  Læs mere »
07-11-2005 Innovation bliver bestyrelsesopgave  Læs mere »
12-03-2004 Risikokultur skaber fremtidens vindere  Læs mere »

innovation, undervisning, gymnasium:

Dato: Overskrift:  
03-11-2011 Nyt ledelsesværktøj til innovation  Læs mere »

INNOVATIONinside  |  Egegårdsstien 26  |  DK-2610 - Rødovre  |  : +45 70 25 01 26  |  E-MAIL: INFO@INNOVATIONINSIDE.DK     

All rights reserved © INNOVATIONinside 2009 - 2019  |  Design & CMS: WebVizion