Logo + SEO Forside     Nyheder & Presse     Kontakt     Sitemap

Gary Hamel om fremtidens ledelse

Print nyhed »
: 16-02-2010

         Gary Hamel har en mission. Han vil udsætte ledelse for radikal innovation. Den måde, ledelse bliver praktiseret på i dag, er forældet. Paradoksalt nok repræsenterer dagens ledelse ifølge Hamel den klart største barriere for fremtidens vækst og velstand.

         For at virkeliggøre sin mission har Hamel etableret en tænketank, som passende bærer navnet Management Lab. Tænketanken trækker på en lang række af verdens mest progressive ledelsestænkere, som C.K. Prahalad, Peter Senge, Henry Mintzberg, Kevin Kelly, James Surowiecki, Tim Brown, Andrew MacAfee.

         Formålet med Management Lab er ganske enkelt. Det handler om at genopfinde ledelse som verdens vigtigste sociale teknologi.

         ”Ledelse er menneskehedens største opfindelse i de seneste 100 år. Det er en social teknologi, som gør det muligt at bringe mennesker sammen for at løse opgaver, som ingen af os kan alene. Det er den teknologi, vi bygger vores velstand på. Vores samfund. Problemet er, at den ledelse, vi i dag praktiserer på arbejdspladserne, er forældet. Den forhindrer os i at levere de resultater, vi drømmer om, i stedet for at hjælpe. Vi formøbler enorme mængder af menneskelig kreativitet, som kunne bruges til at udrette store ting,” siger Hamel.

         Noget af en påstand.

         Men ifølge det amerikanske erhvervsmagasin Business Week har Hamel fat i noget. Magasinet sendte sine journalister ind i den amerikanske hvidvarekoncern Whirlpool for at undersøge hvad der var sket, efter at ledelsen havde bedt Hamel om at hjælpe med at forny måden koncernen blev ledet på.

         Whirlpool havde indtil da brugt alle tænkelige strategikonsulenter, ikke mindst talknusende Six Sigma-eksperter, og gjort alt hvad lærebøgerne foreskriver. Men markedsandelene, indtjeningen og aktieværdien bare skrumpede og skrumpede.

         ”Vi uddannede 30.000 mennesker i virksomheden, så de selv var i stand til at arbejde med ideer og innovation. Det forløste en kreativitet og iderigdom, som betyder, at Whirlpool nu er på forkant med markedet og først til at tilbyde kunderne nye og bedre løsninger,” siger Hamel.

         I mere konkrete tal havde Whirlpool for tre år siden for 7 milliarder kr. nye produkter og løsninger i sin innovationspipeline. For to år siden var værdien af nytænkningen steget til 11 milliarder kr. For et år siden til 16 milliarder. Sidste år 22 milliarder. Mere end 20 pct. af Whirlpools salg kommer nu fra helt nye produkter.

         Og nå ja, Whirlpools aktiekurs fordobledes i 2009. Midt under finanskrisen.

         Den nye ledelsesmodel?

         Det er nu, det gør ondt.

         Det handler om at ledelsen afleverer magten til medarbejderne.

 

Opgør med Excel-lederens tyranni

         Problemet med dagens ledelsesmodel er ifølge Hamel, at den blev opfundet i en anden verden. For 100 år siden handlede ledelse dybest set om at få mange mennesker til at gøre de samme ting på et bestemt tidspunkt for at opnå effektivitet. Nogle få var dengang kloge og fortalte derfor de mange, hvordan det skulle være.

         Den model duer ikke i dag. Der er for mange konkurrenter, for meget viden og for meget nyt til at nogle få kan vide mere end alle andre, og kontrollere alt, så ingen muligheder går tabt eller trusler bliver overset.

         Derfor er der intet alternativ til at overlade ledelsesopgaverne til medarbejderne og lade dem tilrettelægge arbejdet og forme beslutningerne. Slippe magten. De mange ved bedre, end de få.

         ”Fremtidens vindere bliver de virksomheder, der hurtigst udvikler en ny ledelsesmodel, der passer til fremtidens – og nutidens – krav,” siger Hamel.

         I processen skal lederne redefinere deres egen rolle. De færreste medarbejdere får sjælen med, når en Excel-leder messer talrækker pakket ind i forventninger og formaninger akkompagneret af PowerPoint-slides. I fremtiden er lederens rolle ifølge Hamel at hjælpe den enkelte medarbejder til at være innovativ, hvilket begynder med en inspiration af sjælen og følelserne.

         Hamel peger på Steve Jobs som en rollemodel for den innovative leder.

         ”Han tænker som en ingeniør i hovedet og føler sig som en kunstner i hjertet. Når han taler om virksomhedens produkter bruger han ord som ”smuk” og ”skøn”. Hvor mange it-ledere gør det? Selvfølgelig er Apple også teknologisk i front, men når virksomheden i dag er en af de mest fremgangsrige i verden, så handler det i høj grad om, at det lykkes Apple at få følelserne med i arbejdet og i produkterne. Hvem vil ikke være med til at skabe noget smukt? Hvem vil ikke eje noget smukt?”

         Hamel ser det samtidig som et problem, at der i dag ikke findes mange rollemodeller som Jobs.

         ”De færreste ledere ved hvad det vil sige at være innovativ. Desuden satser de fleste ledere på at være i jobbet i 3-4 år, og på den tid kan det være svært at forvandle en industrielt tænkende virksomhed til en innovativ organisation. Så hvorfor risikere noget?”

 

Lederne slår kreativiteten ihjel

         Den passionerede leder skal til for at mobilisere følelserne, lysten, viljen, engagementet og kreativiteten. Men hvad med værktøj? Hvordan slipper lederne magten og overlader den til medarbejderne uden at der opstår kaos og anarki, og at medarbejderne som deres første handling afsætter den forhadte, uskønne, sjælløse og kreativitetsdræbende Excel-leder?

         ”Det kan de gøre ved at tage et skridt ad gangen. Hvilket skridt beror på den enkelte organisation. Hvert arbejdssted har sin egen kultur,” siger Hamel.

         Han nævner eksempler på virksomheder, hvor nye medarbejdere skal godkendes af deres kolleger med 70 pct.’s stemmer for at blive ansat. Hvor man kun bliver leder, hvis medarbejderne beder en om at lede. Hvor budgetterne bliver lagt ved at trække på den kollektive viden, frem for en enkelt chefs gæt. Hvor ansatte giver deres chefer karakterer, der er tilgængelige for alle. Hvor rejseudgifter ikke bliver kontrolleret, men blot lagt ud på intranettet, så alle kan se dem.

         ”Den slags ledelsestiltag skaber selvstyrende organisationer. Problemet med traditionelle hierarkier, hvor få har magten og indsigten, er at de bliver selvkonserverende. De få, der har magten, har en interesse i at bevare tingene som de er, fordi deres magt og løn er knyttet til det eksisterende. Det nye har derimod ingen fortalere, netop fordi det ikke eksisterer, og ingen har magt og prestige knyttet til det,” siger Hamel.

         Når ressourcerne internt samtidig bliver fordelt planøkonomisk efter ledelsesdiktater, som i det gamle Sovjetunionen, så er det ifølge Hamel svært for det nye at blive født.

         ”Mange ledere taler om innovation, men de mener det reelt ikke. De måler ikke individuel innovation. De forventer ikke innovation i praksis. De allokerer ikke ressourcer til det. De belønner ikke efter innovationsindsats. Det er en skam. Mennesket er født kreativt. Men vi formår at slå det ihjel på arbejdspladsen. Og når medarbejderne indser det, bliver de demotiverede, mister tilliden til ledelsen og engagementet i virksomheden,” siger Hamel.

 

Enter Management Innovation Exchange        

         Ifølge Hamel er der behov for et helt nyt doktrin for ledelse. Det er, hvad Management Lab er i gang med at formulere. Foreløbig er doktrinet offentliggjort som 25 teser i Harvard Business Review. Holdbarheden af dem er netop nu ved at blive testet i marken – blandt erhvervsledere på den globale markedsplads.

         Men ifølge Hamel er tre centrale udfordringer allerede udvalgt som omdrejningspunkter for debatten på The Management Innovation Exchange, som vil belønne og hædre de bedste løsninger.

         Spørgsmålene er:

1.    Hvordan skaber du tillid i en organisation?

2.    Hvordan fjerner du pligten ud af arbejdet?

3.    Hvordan distribuerer du lederskabet på arbejdspladsen?

         ”Formålet med initiativet er at få den skjulte viden om ledelse frem, udbrede ideer og metoder i form af nye ledelsesredskaber. Mange ledere gør meget spændende ting rundt omkring, men vi får det ikke at vide. Det kræver, at en journalist eller forsker tilfældigvis skriver om dem, og at andre ledere tilfældigvis læser om dem. Med Management Innovation Exchange skaber vi en kreativ ramme om ledelsesudvikling, så mange kan dele og lære med mange,” siger Gary Hamel.

         Man skulle tro, at ledelsesskolerne rundt om i verden for længst havde taget et sådant initiativ. Men det har de ifølge Hamel ikke, fordi de er en del af problemet.

         ”Ledelsesskolerne har også en interesse i at bevare status quo. De tjener deres penge på at uddanne folk til at blive ledere. Hvis alle fremover er deres egne ledere, så bliver det uklart hvad skolernes rolle egentlig er. Tilsvarende, hvis MBA-studerende opdager, at der ikke længere er en karrierestige, fordi organisationens interne markedsplads afgør hvem der bliver ledere, og ikke et eksamensbevis, hvorfor så betale for en dyr uddannelse?”

         Desuden, siger Hamel, er ledelsesskolerne generelt meget lidt innovative.

         ”De beskriver verden og fortæller hvad den gør. Det er alt, de gør. De udvikler ikke nye ledelsesredskaber og modeller. Og dermed er de blot konserverende og del af problemet, ikke løsningen.”

 

 

Blå Bog

 

Dr. Gary P. Hamel er en af verdens mest indflydelsesrige ledelsestænkere. Wall Street Journal udnævnte ham i 2008 til at være verdens førende ekspert pinden for forretningsstrategi. Han formulerede i 1990erne sammen med C.K. Prahalad konceptet kernekompetencer, som virksomheder verden over har orienteret sig efter for at maksimere konkurrenceevnen. Hamel er professor i strategisk ledelse på London Business School, tidligere University of Michigan og Harvard University. Hans artikler i Harvard Business Review er de mest læste i magasinets historie. Han har skrevet globale bestsellere indenfor ledelse, som "Leading the Revolution" og "Competing for the Future". Hans seneste bog, "The Future of Management", udkom i 2007 og blev udnævnt til årets bedste ledelsesbog på Amazon.com. Han har stiftet rådgivningsfirmaet Strategos i Chicago. Han er i øvrigt halvt dansk - hans bedsteforældre bærer navnet Nielsen. 


Berlingske Nyhedsmagasin 


Nyheder:

Dato: Overskrift:  
08-11-2012 Magter vi innovationen?  Læs mere »
02-11-2011 Seminar om innovationsledelse  Læs mere »
26-08-2011 Hver tredje virksomhed vil professionalisere innovationsledelse  Læs mere »
05-05-2011 Innovation 3G  Læs mere »
06-04-2011 Europæisk standard for innovationsledelse på vej  Læs mere »
15-10-2010 Innovation på morgenkvisten  Læs mere »
01-10-2010 Danmarks Innovation Dream Team 2010  Læs mere »
07-06-2010 Nytænk Slagelse!  Læs mere »
13-04-2010 Industriens Fond støtter dansk innovationscertificering  Læs mere »
07-04-2010 Innovationsfabrik skal styrke innovationskompetencer  Læs mere »
25-03-2010 Seminar i innovationsledelse i København  Læs mere »
25-03-2010 Seminar om innovationsledelse i Kolding  Læs mere »
22-02-2010 Danmark næstbedst i Norden til innovation  Læs mere »
22-02-2010 Finland lacks innovative workplaces  Læs mere »
22-02-2010 Nordmen mindre innovative på jobb  Læs mere »
22-02-2010 Sverige nordisk mästare i innovation  Læs mere »
01-01-2010 INNOVATIONinside får ny adresse og website  Læs mere »
01-10-2009 Northern European Knowledge Market  Læs mere »
27-08-2009 Innovation Champion 2009  Læs mere »
20-08-2009 Innovationskraft - Danmark 2009  Læs mere »

Presse:

Dato: Overskrift:  
01-10-2010 Innovation foregår på mavefornemmelse  Læs mere »
01-10-2010 Slagelse uddeler champagne til bedste ideer  Læs mere »
20-11-2009 Danmarks bedste til innovation  Læs mere »
16-11-2009 Kreative chefer søges  Læs mere »
20-10-2009 VIRKSOMHEDER GÅR GLIP AF ANSATTES GRØNNE IDEER  Læs mere »
07-10-2009 Små virksomheder bedst til innovation  Læs mere »
05-10-2009 Danskerne får ikke lov til at få ideer på jobbet  Læs mere »

Artikler:

Dato: Overskrift:  
12-12-2012 Social innovation = lavere skat  Læs mere »
30-09-2010 Hvorfor blokerer offentlige ledere for nytænkning?  Læs mere »
21-08-2010 Fra arbejdsstyrke til innovationsstyrke  Læs mere »
16-02-2010 Gary Hamel om fremtidens ledelse  Læs mere »
12-09-2009 Danmarks kreative tilstand  Læs mere »
01-09-2009 Innovation? Nej, tak  Læs mere »
22-08-2009 Problemet med ideerne  Læs mere »
06-06-2009 Sådan slår du ideer ihjel  Læs mere »
25-05-2009 Hvorfor er innovation så svær?  Læs mere »
15-05-2009 Den kvindelige innovationselite  Læs mere »
13-04-2009 Innovationsalderens vindermodel  Læs mere »
13-11-2005 Fagre nye vinderkompetencer  Læs mere »
07-11-2005 Innovation bliver bestyrelsesopgave  Læs mere »
12-03-2004 Risikokultur skaber fremtidens vindere  Læs mere »

innovation, undervisning, gymnasium:

Dato: Overskrift:  
03-11-2011 Nyt ledelsesværktøj til innovation  Læs mere »

INNOVATIONinside  |  Egegårdsstien 26  |  DK-2610 - Rødovre  |  : +45 70 25 01 26  |  E-MAIL: INFO@INNOVATIONINSIDE.DK     

All rights reserved © INNOVATIONinside 2009 - 2019  |  Design & CMS: WebVizion