Logo + SEO Forside     Nyheder & Presse     Kontakt     Sitemap

Menuoversigt

InnovationProfiler

Innovation bliver drevet af mennesker. Den vigtigste kilde til innovation i virksomheder er da også et team, der samles for at løse en opgave. Den fremragende solist, hvad enten det er en forsker eller anden kreativ begavelse, er selvfølgelig også vigtig. Men den internationale ledelsesforskning viser, at det største bidrag til innovation kommer fra et team, der arbejder mod et mål. 

Derfor er den rigtige sammensætning af et team en helt afgørende ledelsesmæssig indsats i enhver virksomhed, der vil mestre innovation.

Vi bidrager alle forskelligt til innovationsprocessen. Ikke kun i kraft af faglige styrker. Forskningen viser, at innovationens vinderhold, som leverer de største succeser, rummer fire komplementære kompetenceprofiler. Mangler en eller flere profiler, kan et hold med nok så dygtige mennesker ende med en skuffelse.

Innovationens fire profiler

De fire innovationsprofiler, som tilsammen løfter succesmulighederne i et innovationsprojekt markant, er følgende:

  • Power Champion. Har den organisatoriske magt til at få innovationen til at ske og til at overvinde de barrierer der er for nytænkning, tildele ressourcer og motivere, har det strategiske overblik og kan prioritere innovationsprojekter, samt kommunikere innovationskulturen over for medarbejdere og omverden. Sikrer initiativ.
  • Knowledge Champion. Har den vidensmæssige ekspertise og ofte den teknologiske indsigt, som er nødvendig for at arbejde med ideerne og projekterne, kan indhente viden, evaluere og teste løsninger, og opbygge ekspertise omkring de emner, innovationen handler om. Sikrer faglig dybde.
  • Process Champion. Har organisatorisk og diplomatisk indsigt, kan bringe de rigtige mennesker sammen konstruktivt, kan koble Power Champion med Knowledge Champion, besidder karisma og sociale kompetencer, har typisk et stærkt netværk i organisationen og besidder en betydelig uformel magt. Sikrer samarbejde.
  • Relationship Champion. Har stærke forbindelser ikke bare internt, men med eksterne eksperter, samarbejdspartnere, kunder og andre, kan mobilisere viden og ressourcer udefra, samt agere ambassadør for organisationen og overvinde forskelle i kultur og tænkning mellem parterne. Sikrer relationer.

INNOVATIONinside har derfor udviklet en HR-analyse - InnovationProfiler - der kortlægger den personlige innovationsprofil og individuelle innovationskompetencer. Med den viden er det lettere at sammensætte et innovationens vinderhold og sikre de bedst mulige forudsætninger for succes med innovationsprojektet.

InnovationProfiler er en 360 graders peer-review analyse, der dels afdækker de personlige nøglekompetencer, som er vigtigst for at bidrage til succesfulde innovationsprojekter, dels afdækker den enkeltes innovationsprofil - det vil sige hvilken funktion i innovationsarbejdet, man har de bedste forudsætninger for at bidrage til.

Test dig selv

Hvis du vil få en fornemmelse af din egen innovationsprofil, kan du gennemføre en selvtest af InnovationProfiler. Selvtesten gør det muligt for dig at finde ud af hvilken innovationsprofil du har.

Det er ikke en komplet test - den bygger udelukkende på dine egne besvarelser, og den måler ikke alle de innovationskompetencer, som den fulde InnovationProfiler kortlægger. En komplet test forudsætter, at du lader mindst fire andre personer evaluere dig. Men selvtesten kan give dig et fingerpeg om hvor dine styrker ligger.

Det er let og hurtigt - resultatet kommer med det samme og er kun tilgængeligt for dig. Prøv selvtesten her.

International forskning

Metoden bag InnovationProfiler bygger på de samlede resultater af mere end 60 danske og internationale studier af innovation og kreativ menneskelig samspil. Dermed repræsenterer InnovationProfiler den seneste viden om hvilke menneskelige profiler og kompetencer, der er kritiske for at forvandle ideer til nye løsninger i en organisation.

Metodener udviklet i et samarbejde med Søren Salomo, professor i innovation og direktør for DTU Executive School of Business. Du kan læse mere om forskningen bag her: Role Models for Radical Innovations in Times of Open Innovation.


INNOVATIONinside  |  Egegårdsstien 26  |  DK-2610 - Rødovre  |  : +45 70 25 01 26  |  E-MAIL: INFO@INNOVATIONINSIDE.DK     

All rights reserved © INNOVATIONinside 2009 - 2019  |  Design & CMS: WebVizion