Logo + SEO Forside     Nyheder & Presse     Kontakt     Sitemap

Menuoversigt

InnovationForce

For at styrke organisationens innovationsevne og forvandle arbejdsstyrken til en innovationsstyrke er det nyttigt at vide hvor styrkerne og svaghederne er. InnovationForce er en analyse af virksomhedens innovationstilstand, der kortlægger kvaliteten af de kreative rammer om medarbejderne og styrken i de innovative processer i organisationen. 

Analysen er en benchmarkundersøgelse, der sammenligner en organisation eller arbejdsplads med andre arbejdspladser på det private og/eller det offentlige marked i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Resultaterne bliver leveret i en let overskuelig rapport.

InnovationForce kortlægger de vigtigste forudsætninger og processer for at kreativitet og innovation trives og fungerer, målt på ledere og medarbejdere. Det er samtidig muligt at kortlægge kundernes syn på organisationens innovationsevne, benchmark-analyseret mod andre private eller offentlige virksomheder.

To sæt forudsætninger skal være opfyldt, for at en virksomhed kan mobilisere medarbejdernes kreativitet.

  • Medarbejderne bør være tilfredse med deres arbejdssituation og have indflydelse på deres arbejdsopgaver, samt opleve arbejdsglæde. Ideer kommer af lyst, og glade medarbejdere genererer flere ideer.
  • Organisationens kultur bør hylde nytænkning og acceptere, at nye ideer kan fejle, ligesom ledelsen bør være åben over for debat om processer og produkter. Unødvendigt mange og bureaukratiske procedurer kan blokere fleksibiliteten og spænde ben for ideudviklingen. Der bør være en kultur for at evaluere og lære af erfaringer.

Når grundforudsætningerne er opfyldt, har medarbejdere såvel som ledere gode rammer for at udvikle ideer og tage initiativ. Men for at sikre en vedvarende produktion af nye og relevante ideer, er det vigtigt, at ledelsen sørger for, at alle ved hvor de skal aflevere en ide, at der bliver lyttet til ideerne, at man får feedback på sin ide og at ideen bliver anvendt, hvis den bliver vurderet som god.

Der skal samtidig være klare og tydelige processer for hvordan man arbejder med ideer og anvender dem, ligesom samarbejdet omkring ideerne skal være mangfoldigt og inddrage relevant viden og kompetence – hvilket ikke mindst gælder involvering af kunder og eksterne samarbejdspartnere med den viden, de besidder.

Endelig er det væsentligt at måle succesen af de ideer, der er implementeret, dels for at genere viden om effekten og årsagen til succesen, dels for at skabe motivation til flere succeser.

InnovationForce er brugt til at analysere de kreative rammer og innovative processer på et repræsentativt udsnit af de danske arbejdspladser. Resultaterne fremgår af rapporten "Innovationskraft - Danmark 2009". Læs rapporten her.

Modellen InnovationForce bygger på omfattende data om best practice inden for innovation fra hundreder af innovative virksomheder og organisationer, der er blevet analyseret med innovationsledelsesmodellen Seven Circles of Innovation. Læs mere her og se i øvrigt under fanebladet for Innovationens Syv Cirkler.


INNOVATIONinside  |  Egegårdsstien 26  |  DK-2610 - Rødovre  |  : +45 70 25 01 26  |  E-MAIL: INFO@INNOVATIONINSIDE.DK     

All rights reserved © INNOVATIONinside 2009 - 2019  |  Design & CMS: WebVizion