Logo + SEO Forside     Nyheder & Presse     Kontakt     Sitemap

Menuoversigt

Udviklingshuset INNOVATIONinside

Den vigtigste opgave lederne står over for i 2010'erne er omstille arbejdsstyrken til en innovationsstyrke. Den globale konkurrence øger kravet til nytænkning dag for dag. Produkterne skal forbedres, genopfindes eller opfindes, processerne skal effektiviseres, redefineres eller nedlægges. Behovet for at udvikle og implementere nye ideer i alle led i produktionen, i alle arbejdsopgaver, vokser uafladeligt.  

For at mønstre en innovationsstyrke er det nødvendigt at designe en organisation, der gør det muligt at levere innovation lige så hurtigt og effektivt, som produkter. Det er ikke nødvendigvis let.

INNOVATIONinside er et udviklingshus, der rådgiver virksomheder om hvordan man udvikler en innovationskultur og udvider sin innovationskapacitet ved at skabe kreative rammer for medarbejderne, etablere stærke processer for innovation og sikre solide innovationskompetencer. 

INNOVATIONinside tilbyder blandt andet:

InnovationForce. En analyse af virksomhedens kreative tilstand, der kortlægger de kreative rammer om medarbejderne og styrken i de innovative processer i organisationen.

InnovationWorkshop. En workshop med inspiration og debat om forudsætningerne og metoderne til at skabe en ægte innovationskultur på arbejdspladsen.

InnovationStrategy. Et procesværktøj til at udvikle en skræddersyet innovationsstrategi, som løfter organisationens udviklingskapacitet og evne til at udvikle bedre produkter og løsninger. 

InnovationProfiler. En analyse af ledernes og medarbejdernes innovationskompetencer, der kortlægger innovationskompetencerne og afdækker innovationsrollerne i organisationen.

InnovationAgent. En kompetenceudvikling i personlige innovationsfærdigheder med afsæt i egen innovationprofil, som hjælper den enkelte at bidrage mere fokuseret til innovationsprocesserne og styrker innovationskulturen på hele arbejdspladsen.

INNOVATIONinside rådgiver om handlemuligheder, der kan omfatte udvikling af strategi, kompetencer, projekter, produkter og kultur. INNOVATIONinside samarbejder med en række specialiserede innovationskonsulenter om konkrete opgaver, alt efter det identificerede behov.


INNOVATIONinside  |  Egegårdsstien 26  |  DK-2610 - Rødovre  |  : +45 70 25 01 26  |  E-MAIL: INFO@INNOVATIONINSIDE.DK     

All rights reserved © INNOVATIONinside 2009 - 2019  |  Design & CMS: WebVizion